-->
औरंगाबाद : शॉपिंग मॉल्स व मोठी किराणा दुकांनावर लसिकरण आवश्यक, कलेक्टर सहेबांचे नवीन आदेश जारी

औरंगाबाद : शॉपिंग मॉल्स व मोठी किराणा दुकांनावर लसिकरण आवश्यक, कलेक्टर सहेबांचे नवीन आदेश जारी

औरंगाबाद:  लसीकरण मोहिम प्रभावी पणे राबविण्यासाठी शॉपींग मॉल्स व तत्सम दुकाने आस्थापनांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित

औरंगाबाद, मुख्यमंत्र्यांनी  मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या बैठकीतील सूचनानुसार सर्व शासकीय/ निमशासकीय, खाजगी व औद्योगिक आस्‍थापनांमध्‍ये Covid-19 प्रतिबंधात्‍मक लसीकरण तातडीने पूर्ण करण्‍याच्या अनुषंगाने कार्यालयाच्या आदेशाद्वारे मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत करण्‍यात आल्या आहेत. दूरचित्रवाणी मध्ये पंतप्रधानांनी लसीकरण वाढविण्याचे निर्देश दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे सदर मार्गदर्शक सूचना व लसीकरण मोहिम अधिक प्रभावीपणे राबविणेसाठी  शॉपींग मॉल्स व तत्सम   दुकाने आस्थापनांसाठी सदर आदेश निर्गमीत करण्यात येत आहे. सदर आदेश औरंगाबाद जिल्हा क्षेत्राकरिता खालील  आस्थापनां करिता पुढील आदेशापर्यंत  निर्बंध लागू करण्यात येत आहेत.

कोविड-19 विषाणूच्‍या संसर्गाचा प्रादुर्भाव असल्‍याचे पार्श्‍वभूमीवर दि.31.10.2021 रोजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांनी दूरचित्रवाणीद्वारे (VC) सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील Covid-19 लसीकरणाचे प्रमाण 74% असून, औरंगाबाद जिल्ह्याचे लसीकरणाचे प्रमाण केवळ 55% एवढे आहे. हे प्रमाण राज्याच्या टक्केवारीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून, राज्यामध्ये लसीकरणामध्ये औरंगाबाद जिल्हा हा 26 व्या क्रमांकावर गेला आहे. शासनाने संपूर्ण राज्याच्या क्षेत्रात लॉकडाऊनचे निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी केलेले असून, संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता विचारात घेता, औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लसीकरण होणे अपेक्षित आहे, जेणेकरुन Covid-19 च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेस प्रभावीपणे आळा घालता येईल.


खालीलप्रमाणे लसीकरण बाबत आदेश लागू करण्यात येत आहेत.

आस्थापनांचे नाव

1. शॉपींग मॉल 

2. मोठी किराणा मालाचे दुकाने  

3. बहु-मजली  दुकाने (Multi Storey Shops)

4. कापड दुकानांचे मॉल  

5. बहु-उत्पादन विक्री  दुकाने (Multi Product Selling Shops)

6. इत्यादी, तत्सम सर्व दुकाने आस्थापन

 सदर आदेशाची अंमलबजावणी दि.09 नोव्हेंबर, 2021 चे सकाळी सुर्योदया पासून  ते  पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील.


मार्गदर्शक सूचना :

1) जिल्ह्यातील सर्व शॉपींग मॉल,  मोठी किराणा मालाचे दुकाने,  बहु-मजली  दुकाने (Multi Storey Shops), कापड दुकानांचे मॉल, बहु-उत्पादन विक्री  दुकाने (Multi Product Selling Shops),  इत्यादी, तत्सम सर्व दुकाने आस्थापना  मध्ये कार्यरत दुकान मालक विक्री अधिकारी /  विक्री कर्मचारी सहायक कामगार वर्ग, कार्यरत सर्व मनुष्यबळ  यांच्‍या कोविड-19 प्रतिबंधात्‍मक लसीकरणाच्‍या दोन मात्रा पूर्ण झाल्‍याची खातरजमा संबंधित आस्थापनाचे मालक/ प्रमुख  यांनी करावी. कोविड प्रतिबंधात्‍मक लसीकरण पूर्ण झाल्‍याचे अंतिम प्रमाणपत्र संबंधित मालकाने त्यांच्या अधिनस्त मनुष्यबळ व  कामगारांकडून  प्राप्‍त करुन घ्‍यावे. ज्या कार्यरत कामगारांचे, मनुष्यबळाचे लसीकरणासाठी  काही अडचण असल्‍यास नजीकच्‍या लसीकरण केंद्रात जावे किंवा लसीकरणाचे विषेश सत्र आयोजित करावे, जेणेकरुन सर्व दुकान मालक व विक्री कामगार वर्ग यांचे लसीकरण पूर्ण होईल याची खातरजमा करावी.


2) उपरोक्त नमूद सर्व अस्थापना व तत्सम सर्व दुकाने जेथे ग्राहकांची वर्दळ असते अशा सर्व ठिकाणी लसीकरणाची किमान एक मात्रा (Dose) पूर्ण केलीली असणे आवश्यक व लसीकरणाची एकही मात्रा झालेली नसल्यास अशा ग्राहकांना खरेदी करिता प्रवेश देण्यात येऊ नये. तसेच ग्राहकांचे  आधारकार्ड / मोबाईल क्रमांकवरुन लसीकरण झाल्‍याची पडताळणी करण्‍यात यावी.


3) सर्व शॉपींग मॉल,  मोठी किराणा मालाचे दुकाने,  बहु-मजली  दुकाने (Multi Storey Shops), कापड दुकानांचे मॉल, बहु-उत्पादन विक्री  दुकाने (Multi Product Selling Shops),  इत्यादी, तत्सम सर्व दुकाने आस्थापना ठिकाणी ग्राहकांची संख्या अधिक असते अशा ठिकणी लसीकरणाची उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टिने त्या-त्या  आस्थापना व व्यवस्थापन यंत्रणांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, महानगरपालिका यांच्या मदतीने विशेष मोहिम राबवून, अधिकाधिक ग्राहकांचे लसीकरण वृद्धींगत करण्यात मध्ये सामाजीक जबाबदरी म्हणून सहभाग नोंदवावा.

4)  महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनीयम अंतर्गत नोंदणीकृत सर्व उपरोक्त नमुद आस्थापनाच्या ठिकाणी कामगार उपायुक्त कार्यालया मार्फत तपासणी करण्यात येईल व ज्या ठिकाणी ‍ कर्मचारी, कामगार व कार्यरत मनुष्यबळाची लसीकरणाची किमान 01 मात्रा (Dose) पूर्ण झालेल्या असतील अशीच मॉल्स व तत्सम  दुकाने, यापुढे खुली करण्यास मुभा राहील. 

5)    जिल्ह्यातील उपरोक्त नमुद सर्व मॉल्स / दुकाने याठिकणी  येणाऱ्या सर्व ग्राहकांना प्रवेशद्वारावरच (Entry Point)  ग्राहकांची लसीकरण झाल्याबाबत पडताळणी करण्यात येईल व किमान 01 मात्रा झालेली नसल्यास, अशा ग्राहकांना खरेदीच्या  ठिकाणी  प्रवेश दिला जाणार नाही. याबाबत “No Vaccine No Entry” हा नियम अत्यंत काटेकोरपणे पाळला जाईल याची सर्वांनी नोंद घेऊन पूर्तता करावी.

उपरोक्त सर्व बाबींसाठी Covid Appropriate Behavior (CAB) अनिवार्य आहे.


1) मास्क वापरणे  2)  2 गज दुरी  (6 फुट अंतर)  3) सॅनीटायझरचा वापर 4)  आवश्यकते नुसार फेसशिल्ड वापरणे अनिवार्य 


विशेष सूचना

1.लोकजागृतीतून लसीकरण मोहीम राबविण्यावर भर देण्यात यावा. लसीकरणास पात्र लाभार्थ्यांचे,100% लसीकरण (प्रथम मात्रा : First Dose) झाले  पाहिजे. लसीकरणाचा दुसरा डोस Covishield -84 दिवस व Covaxin-28 दिवसांनी घेणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी प्रथम मात्रा विहित कालावधी पूर्ण झालेल्या नागरिकांकडे  “ हर घर दस्तक व माझा वार्ड शतप्रतीशत लसीकरण वार्ड” या कार्यक्रमांतर्गत दुसऱ्या डोस साठी  पाठपुरावा करावा.

2.      माझी भूमी संतांची भूमी : संतांच्या भूमीत करुया 100 % लसीकरण  या कार्यक्रमातंर्गत पाठपुरावा करावा व ठोस जनप्रबोधन करुन लसीकरण मात्रा वाढवावी.   

3.      Covid Appropriate Behavior (CAB) उल्लंघन करणा-यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल निम्न स्वाक्षरीकार प्रस्तुत आदेश आवश्यकतेनुसार रद्द किंवा सुधारित करु शकतील. सदर आदेशाची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील.

सदर आदेशाची कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांनी अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधीत आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005 चे कलम 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 188 तसेच साथरोग कायदा 1897 अन्वये दंडनीय/कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहतील.

0 Response to "औरंगाबाद : शॉपिंग मॉल्स व मोठी किराणा दुकांनावर लसिकरण आवश्यक, कलेक्टर सहेबांचे नवीन आदेश जारी "

टिप्पणी पोस्ट करा

Recent

Advertise in articles 1

advertising articles 2

Advertise under the article

Youtube Channel Image
Loksawal News For YouTube Video News Subscribe Now
Subscribe